– Biografie

Zdjęcie grupowe przed meczem piłki nożnej - Włodzimierz Malicki

Włodzimierz Malicki urodził się 8 kwietnia 1946 roku w Łubowie, 2 km od miasteczka Waręż, nieopodal Sokala na Ukrainie. W ramach akcji „Wisła” wraz z rodziną został przesiedlony na Pomorze Zachodnie, w okolice Stargardu (wówczas Szczecińskiego) do wsi Czarnikowo. Pod koniec lat pięćdziesiątych rodzina Malickich przeniosła się do Ińska

Czytaj więcej Malicki Włodzimierz

Piotr Łachtiuk siedzący z żoną na kanapie

Piotr Łachtiuk właśc. Pantelejmon Bondarczuk urodził się 9 sierpnia 1911 roku (w dokumentach zapisano datę 9 sierpnia 1907 roku), we wsi Żabokryki Wielkie (obecnie Dowgaliwka), w wielodzietnej ukraińskiej rodzinie chłopskiej, syn Jeremieja i Feofaniji zd. Krajewskiej. Od dziecka był związany z muzyką, śpiewał w chórze cerkiewnym.

Czytaj więcej Łachtiuk Piotr

Mirosław Truchan

Jeden z głównych organizatorów ukraińskiego życia społeczno-kulturalnego w Polsce po II wojnie światowej; pisarz, publicysta i felietonista; osoba represjonowana przez władze Polski Ludowej.

Myrosław Truchan urodził się 27 maja 1925 r. w miejscowości Miory (pow. Brasław, obecnie Republika Białoruś). Jego matka, Ołena, zmarła dwa lata po urodzeniu syna (1927 …

Czytaj więcej Truchan Myrosław

Jan Królewski zdjęcie zbiorowe

Jan Królewski urodził się 20 maja 1934 roku w Leszczynach w województwie małopolskim. W 1955 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie. Podjął studia na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, uzyskując w 1962 roku dyplom lekarza.

Czytaj więcej Królewski Jan

Góra