– Kategoria

Mirosław Truchan

Jeden z głównych organizatorów ukraińskiego życia społeczno-kulturalnego w Polsce po II wojnie światowej; pisarz, publicysta i felietonista; osoba represjonowana przez władze Polski Ludowej.

Myrosław Truchan urodził się 27 maja 1925 r. w miejscowości Miory (pow. Brasław, obecnie Republika Białoruś). Jego matka, Ołena, zmarła dwa lata po urodzeniu syna (1927 …

Czytaj więcej Truchan Myrosław

Zdjęcie grupowe przed meczem piłki nożnej - Włodzimierz Malicki

Włodzimierz Malicki urodził się 8 kwietnia 1946 roku w Łubowie, 2 km od miasteczka Waręż, nieopodal Sokala na Ukrainie. W ramach akcji „Wisła” wraz z rodziną został przesiedlony na Pomorze Zachodnie, w okolice Stargardu (wówczas Szczecińskiego) do wsi Czarnikowo. Pod koniec lat pięćdziesiątych rodzina Malickich przeniosła się do Ińska

Czytaj więcej Malicki Włodzimierz

Doktor Igor Szumiłowicz

Profesor dr hab. n. med. Grzegorz Igor Szumiłowicz urodził się 30 października 1933 roku w Jaworowie. W ramach akcji „Wisła” rodzinę Szumiłowiczów wysiedlono z rodzinnej miejscowości i osadzono w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie. Następnie wywieziono w okolice Drawska Pomorskiego.

Czytaj więcej Szumiłowicz Grzegorz

Zdjęcie zbiorowe z Józefem Doroch

Józef Doroch urodził się 16 sierpnia 1927 r. we wsi Śliwnica na Sanem, pow. Przemyśl w rodzinie Jana i Franciszki zd. Kozak. Ojciec Józefa Dorocha był obrządku greckokatolickiego, matka – rzymskokatolickiego. Rodzice Dorocha posiadali utrzymywali się z posiadanego gospodarstwa rolnego.

Czytaj więcej Doroch Józef

Góra