– Miejsca

Chata bojkowska

Potoczna wiedza na temat Bojków jest we współczesnej Polsce znikoma. Poza stosunkowo wąskim gronem etnologów, nielicznymi językoznawcami, historykami czy pasjonatami Bieszczadów, termin „Bojko”, „Bojkowie” najbardziej chyba znany jest mieszkańcom Gliwic, w których jedna z dzielnic nosi właśnie nazwę „Bojków”. Wpisując hasło „Bojko” do najpopularniejszej przeglądarki internetowej, przekonamy się, że poza gliwickim Bojkowem, większość …

Czytaj więcej Bojkowski renesans?

Góra