– Artykuły

Zdjęcie zbiorowe dzieci uczęszczających na naukę języka ukraińskiego

W wyniku podpisanego 9 września 1944 roku układu o wzajemnej repatriacji pomiędzy Polską a USSR, na Ukrainę przesiedlono w latach 1944 do 1946 ponad 482 tysiące Ukraińców z polskich województw południowo-wschodnich. Oficjalnie akcja była dobrowolna, w praktyce – repatriacja stała się sposobem na przymusowe pozbycie się niepożądanego elementu narodowościowego. Już po jej zakończeniu (1946), okazało się jednak, że w dalszym ciągu

Czytaj więcej Język ukraiński po 1952 roku

Zebranie członków Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Szczecinie

Pierwsze zebranie Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego UTSK w Szczecinie odbyło się 10 sierpnia 1956 r. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele lokalnych władz, w tym zastępca przewodniczącego PWRN w Szczecinie – Kazimierz Gołczewski i kierownik Wydziału Społeczno-Administracyjnego PWRN Jakub Grelich. Przewodniczącym WKO został Józef Bak, a w skład Komitetu weszli jeszcze: Stefan Iwaszko, Dymitr …

Czytaj więcej Ukraińcy na Pomorzu

Góra