– Biografie

Jan Królewski zdjęcie zbiorowe

Jan Królewski urodził się 20 maja 1934 roku w Leszczynach w województwie małopolskim. W 1955 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie. Podjął studia na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, uzyskując w 1962 roku dyplom lekarza.

Czytaj więcej Królewski Jan

Michał Kozak

Michał (Mychajło) Kozak urodził się 30 września 1932 roku we wsi Hrebenne, pow. Rawa Ruska, syn Grzegorza i Kseni, z d. Peczynka. Ukończył szkołę podstawową w Hrebennej, kontynuował naukę w Rawie Ruskiej. W 1947 roku w ramach akcji „Wisła”, wysiedlony wraz z rodziną na ziemie zachodniej Polski.

Czytaj więcej Kozak Michał

Piotr Łachtiuk siedzący z żoną na kanapie

Piotr Łachtiuk właśc. Pantelejmon Bondarczuk urodził się 9 sierpnia 1911 roku (w dokumentach zapisano datę 9 sierpnia 1907 roku), we wsi Żabokryki Wielkie (obecnie Dowgaliwka), w wielodzietnej ukraińskiej rodzinie chłopskiej, syn Jeremieja i Feofaniji zd. Krajewskiej. Od dziecka był związany z muzyką, śpiewał w chórze cerkiewnym.

Czytaj więcej Łachtiuk Piotr

Włodzimierz Borowiec siedzący z żoną na kanapie

Włodzimierz Borowiec urodził się w 1888 roku w Sieniawce, w powiecie cieszanowskim (po 1944 pow. lubaczowski). Ukończył szkołę podstawową im. A. Mickiewicza we Lwowie, a następnie prywatne, wyznaniowe gimnazjum jezuickie w Chyrowie, które było fundamentem jego dalszego rozwoju duchowego i patriotycznego.

Czytaj więcej Borowiec Włodzimierz

Góra