– Biografie

Michał Kozak

Michał (Mychajło) Kozak urodził się 30 września 1932 roku we wsi Hrebenne, pow. Rawa Ruska, syn Grzegorza i Kseni, z d. Peczynka. Ukończył szkołę podstawową w Hrebennej, kontynuował naukę w Rawie Ruskiej. W 1947 roku w ramach akcji „Wisła”, wysiedlony wraz z rodziną na ziemie zachodniej Polski.

Czytaj więcej Kozak Michał

Doktor Igor Szumiłowicz

Profesor dr hab. n. med. Grzegorz Igor Szumiłowicz urodził się 30 października 1933 roku w Jaworowie. W ramach akcji „Wisła” rodzinę Szumiłowiczów wysiedlono z rodzinnej miejscowości i osadzono w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie. Następnie wywieziono w okolice Drawska Pomorskiego.

Czytaj więcej Szumiłowicz Grzegorz

Włodzimierz Borowiec siedzący z żoną na kanapie

Włodzimierz Borowiec urodził się w 1888 roku w Sieniawce, w powiecie cieszanowskim (po 1944 pow. lubaczowski). Ukończył szkołę podstawową im. A. Mickiewicza we Lwowie, a następnie prywatne, wyznaniowe gimnazjum jezuickie w Chyrowie, które było fundamentem jego dalszego rozwoju duchowego i patriotycznego.

Czytaj więcej Borowiec Włodzimierz

Zdjęcie zbiorowe z Józefem Doroch

Józef Doroch urodził się 16 sierpnia 1927 r. we wsi Śliwnica na Sanem, pow. Przemyśl w rodzinie Jana i Franciszki zd. Kozak. Ojciec Józefa Dorocha był obrządku greckokatolickiego, matka – rzymskokatolickiego. Rodzice Dorocha posiadali utrzymywali się z posiadanego gospodarstwa rolnego.

Czytaj więcej Doroch Józef

Góra