Doktor Igor Szumiłowicz

Profesor dr hab. n. med. Grzegorz Igor Szumiłowicz urodził się 30 października 1933 roku w Jaworowie. W ramach akcji „Wisła” rodzinę Szumiłowiczów wysiedlono z rodzinnej miejscowości i osadzono w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie. Następnie wywieziono w okolice Drawska Pomorskiego. W 1960 roku ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. Stopień naukowy doktora otrzymał w 1971 roku, doktora habilitowanego w 1982 roku. Kierował III Kliniką Chirurgii Ogólnej PAM, pod jego kierownictwem stała się ona jedną z bardziej liczących się jednostek w Polsce. Tytuł naukowy profesora otrzymał 13 maja 1997 roku.

W latach 1981–1984 był dziekanem, a od 1984 do 1990 roku prodziekanem I Wydziału Lekarskiego PUM. Podczas stanu wojennego wspierał studentów, wyciągał ich z aresztu. W latach 1996–2004 był kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej PUM w Szczecinie. Wypromował pięciu doktorów (1986–1996), był recenzentem dziewięciu doktoratów (1999–2007). Na jego dorobek naukowy składa się ponad 120 prac naukowych. Do 2001 roku pełnił funkcję prezesa Sekcji Torakochirurgicznej i Chirurgów Naczyniowych.

Był jednym z pomysłodawców i założycieli Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, zarejestrowanego 13 lutego 2001 roku w Szczecinie. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ceniony zarówno przez studentów jak i pracowników nie tylko za wybitną wiedzę, ale także za poczucie sprawiedliwości, umiejętność budowania zespołów, słuchania i uczenia się od młodych. Był szczęśliwym mężem i ojcem trzech synów: Jerzego Piotra, Jarosława Piotra i Igora. Wielką pasją profesora Szumiłowicza było pszczelarstwo. Już jako student Grzegorz Szumiłowicz aktywnie uczestniczył w życiu Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Szczecinie, swoją działalność kontynuował w Związku Ukraińców w Polsce.

Był skarbnicą wiedzy o trudnych stosunkach polsko-ukraińskich. Współtworzył Ukraińskie Towarzystwo Lekarskie w Polsce, był zastępcą przewodniczącego organizacji. Stowarzyszenie działało w kołach terenowych w: Szczecinie, Przemyślu, Wrocławiu oraz Gdańsku. W 1999 roku został wydany „Mały słownik terminologii medycznej” autorstwa prof. Szumiłowicza, który napisał w trzech językach: polskim, łacińskim, ukraińskim. Grzegorz Szumiłowicz zmarł 4 maja 2014 roku, w wieku 81 lat. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

O autorze