Uchwała III Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej UTSK w Szczecinie z dnia 13.05.1962 r. dotycząca zadań, form i kierunków dalszej pracy Towarzystwa w okresie nowej kadencji Zarządu Wojewódzkiego UTSK.