Protokół z III Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Szczecinie – 13.05.1962 r.