Sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Szczecinie z  działalności
w okresie od 8.11.1959 r. do 13.05.1962 r.