Protokół z I plenarnego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Szczecinie – 13.05.1962 r.