Zdjęcie grupowe przed meczem piłki nożnej - Włodzimierz Malicki

Włodzimierz Malicki urodził się 8 kwietnia 1946 roku w Łubowie, 2 km od miasteczka Waręż, nieopodal Sokala na Ukrainie. W ramach akcji „Wisła” wraz z rodziną został przesiedlony na Pomorze Zachodnie, w okolice Stargardu (wówczas Szczecińskiego) do wsi Czarnikowo. Pod koniec lat pięćdziesiątych rodzina Malickich przeniosła się do Ińska

Czytaj więcej Malicki Włodzimierz

Piotr Łachtiuk siedzący z żoną na kanapie

Piotr Łachtiuk właśc. Pantelejmon Bondarczuk urodził się 9 sierpnia 1911 roku (w dokumentach zapisano datę 9 sierpnia 1907 roku), we wsi Żabokryki Wielkie (obecnie Dowgaliwka), w wielodzietnej ukraińskiej rodzinie chłopskiej, syn Jeremieja i Feofaniji zd. Krajewskiej. Od dziecka był związany z muzyką, śpiewał w chórze cerkiewnym.

Czytaj więcej Łachtiuk Piotr

Chata bojkowska

Potoczna wiedza na temat Bojków jest we współczesnej Polsce znikoma. Poza stosunkowo wąskim gronem etnologów, nielicznymi językoznawcami, historykami czy pasjonatami Bieszczadów, termin „Bojko”, „Bojkowie” najbardziej chyba znany jest mieszkańcom Gliwic, w których jedna z dzielnic nosi właśnie nazwę „Bojków”. Wpisując hasło „Bojko” do najpopularniejszej przeglądarki internetowej, przekonamy się, że poza gliwickim Bojkowem, większość …

Czytaj więcej Bojkowski renesans?

Zdjęcie zbiorowe dzieci uczęszczających na naukę języka ukraińskiego

W wyniku podpisanego 9 września 1944 roku układu o wzajemnej repatriacji pomiędzy Polską a USSR, na Ukrainę przesiedlono w latach 1944 do 1946 ponad 482 tysiące Ukraińców z polskich województw południowo-wschodnich. Oficjalnie akcja była dobrowolna, w praktyce – repatriacja stała się sposobem na przymusowe pozbycie się niepożądanego elementu narodowościowego. Już po jej zakończeniu (1946), okazało się jednak, że w dalszym ciągu

Czytaj więcej Język ukraiński po 1952 roku